Общи условия за ползване

Съдържание


Общи положения

Политика по използване на бисквитки (cookies)

Авторски права

Контакт, комуникация и известия

Политика за защита на личната информация

Доставка

Плащане

Условия за връщане

Съдържание на TELEMOBIKA.COM

Препратки

Ограничение на отговорността

Закони, юрисдикция и приложимо право

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Общи положения

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЗИМЕДИА ООД, гр. Варна, ул. К.Доганов 9, ЕИК 201126071, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.telemobika.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

С ползването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.telemobika.com cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Ползвателят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН незабавно.

При ползването на този уебсайт/ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

Доставчикът не носи отговорност, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Последващата употреба на съдържанието на ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН след така направените промени ще означава, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ разбира и е съгласен с тези промени.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ЗИМЕДИА ООД.
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. К.Доганов 9.
Данни за кореспонденция: гр. Варна,ул. К.Доганов 9, Email: telemobika@telemobika.com , тел: +359 899905204.
Вписване в публични регистри: ЕИК 201126071.

Политика по използване на бисквитки (cookies)

Съобразно Европейското законодателсво Ви уведомяваме за употребата на  бисквитки (cookies) в ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН, с цел подобряване на потребителската му насоченост. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на бисквитки (cookies).

Бисквитките (Cookies) са малки файлове, които се записват на Вашия компютър докато разглеждате уебсайта и в тях се съхранява полезна информация, като например данните, които спомагат за навигацията и използването на ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН. Бисквитките (Cookies) използвани от този уеб сайт не могат да Ви идентифицират персонално. Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

Авторски права

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, бази от данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, програмен код, както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Всяка не оторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на ДОСТАВЧИКА е изрично забранено.

Вашият достъп до www.telemobika.com или някоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в www.telemobika.com без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

Контакт, комуникация и известия

С приемане на настоящия Документ Клиентът изрично предоставят своето съгласие ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM да използва следните технически средства за комуникация по повод на Съдържанието, Услугите и договори от разстояние, в това число, но не само: автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; поща; факс; електронна поща, телефон. Клиент се съгласява също да получава известия, съобщения и информация от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM в своя Профил. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM си запазва правото да не отговаря на всички искания, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Когато Клиент/ПОЛЗВАТЕЛ потвърди поръчка и/или създаде профил на Интернет страницата TELEMOBIKA.COM, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава известия и/или бюлетин от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM, като получената информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъде използвана от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM в рамките на политиката на поверителност.

Отказът от получаване на известия и/или бюлетин от страна на Клиента може да бъде направен по всяко време, чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяко известие и/или бюлетин. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

С приемане на този Документ всеки Клиент/ПОЛЗВАТЕЛ се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM.

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания, известия и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания, известия и/или съобщения отделни контакти на Клиент/ПОЛЗВАТЕЛ без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM и без допълнително известие.

Политика за защита на личната информация

Тази политика се отнася до употребата на личната информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и до друга идентифицираща го информация, събирана онлайн по време на ползването на САЙТА, включително и чрез попълване на формуляри от ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира неприкосновеност и поверителност на информацията, придобита от него по някой от изброените начини. Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до ДОСТАВЧИКА, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика и ДОСТАВЧИКА няма да носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ разкрива волно или неволно пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на този САЙТ. ДОСТАВЧИКЪТ не включва информация, която разкрива или може да разкрие лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ във препратките към други сайтове. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези сайтове

Информацията, която ДОСТАВЧИКЪТ събира, се използва:

- за да може да отговаря на запитвания и въпроси на ПОЛЗВАТЕЛЯ
- за да може да установи потребностите на ПОЛЗВАТЕЛЯ
- за подобряване на съдържанието ,продуктите и услугите, които предлага този САЙТ
- за да информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за нови продукти и/или услуги
- за да изпраща информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ
- за целите на планирането
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от ПОЛЗВАТЕЛЯ
- за изпращане на поръчаните стоки до ПОЛЗВАТЕЛЯ
- за предоставяне на поръчаните услуги на ПОЛЗВАТЕЛЯ

ДОСТАВЧИКЪТ използва лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Лична или идентифицираща информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без неговото изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. ДОСТАВЧИКЪТ няма да ползва личната информация, за да изпраща нежелани съобщения /спам/.

ДОСТАВЧИКЪТ полага всички възможни за него усилия и предприема необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на лична и идентифицираща ПОЛЗВАТЕЛЯ информация.

Доставка

Доставката се осъществява на територията на Република България. Посочените цени на продуктите не включват доставка. Всички цени на уебсайта са крайни.

Доставката се извършва до посочен от вас адрес от куриер. Цената на доставката е само 3.90 лв, независимо от броя на продуктите, които сте поръчали.

При поръчка над 60.00 лева, доставката е безплатна на територията на Република България. Заплащането се извършва в Български левa.

Поръчката се доставя от куриер до 2 работни дни след приемането й, освен за населени места, които се обслужват по график от куриерската компания.

Поръчки направени до 15 часа се обработват на същия ден. Тези, които са направени след 15 часа, се обработват на следващия работен ден. Поръчките се обработват в работни дни.

Доставки не се извършват в неделя и официални празници.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Доставката се извършва от куриерска фирма.

Плащане

Всички цени в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА са крайни и в български лева .

Покупна цена е тази, която се показва в момента на добавяне на продукт в “Количката”.

Начинът на заплащане се определя от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на поръчката.

- плащане при доставка (наложен платеж) - дължимата сума, който ще видите във вашата поръчка (сумата от избраните продукти + сумата за доставка) се заплаща на куриера при получаване на стоката. TELEMOBIKA.COM поема разходите по инкасо.

- плащане по банков път - извършва се по следната сметка:

IBAN: BG40PRCB92301033445919

BIC: PRCBBGSF

ПроКредит Банк (България) АД

ЗИМЕДИА ООД

Заплаща се дължимата сума, който ще видите във вашата поръчка (сумата от избраните продукти + сумата за доставка).

За заплащане с наложен платеж ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да дължи такса по тарифата на избраната куриерска фирма, която ще бъде добавена към таксата за куриерската услуга и е дължима в момента на получаване на стоката.

За заплащане по банков път ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да дължи такса за банков превод, както и други такси, които се определят от обслужващата банка. Плащания по банков път се приемат само преди да се изпрати стоката!

Условия за връщане

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM спазва българското законодателство и съгласно Закона за защита на потребителя (ЗЗП) ви дава възможност да върнете закупения от вас продукт в 14 дневен срок от получаването му и да получите обратно парите, които сте заплатили за него, при следните условия:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина TELEMOBIKA.COM в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от купувача. Всички възникнали разходи по доставката на стоките са за сметка на купувача. Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена (с всички аксесоари и документи, които я придружават).

Моля Обърнете внимание на следното:

Продуктът трябва да бъде в оригиналния си вид, опаковка и качество, с всички аксесоари и документи, които го придружават. Продуктът не трябва да е приминавал никава обработка – пране, гладене, рязане и други действия, нарушаващи целостта.

При връщане на продукта, към него трябва да са приложени оригиналните документи, които са пристигнали с пратката.

Моля обърнете внимание, че куриерските разходи за връщането на продуктите са за ваша сметка. Изпратете пратката на адреса на TELEMOBIKA с куриерска фирма по ваш избор.

Ако състоянието, в което ни връщате продукта не отговаря на посочените условия, TELEMOBIKA си запазва правото да ви го върне обратно , като разходите ще са за ваша сметка, а сумата, с която сте го закупили, става невъзвращаема

Възстановяване на сумата за закупен продукт става на посочена от вас банкова сметка, след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост. Стойността на върнатите продукти ще ви бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM не приема обратно пратки с наложен платеж!

Ако решите да върнете даден продукт, моля първо да ни уведомите, като ни изпратите съобщение на telemobika@telemobika.com с номера на вашата поръчка и причината за връщане. Съгласно ЗЗП, трябва да попълните "Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора", който може да намерите на края на този документ, като Проложение 1.

Съдържание на TELEMOBIKA.COM

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на Сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯ при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра (ДОСТАВЧИКА) или трета страна (където е приложимо).

ДОСТАВЧИКЪТ дава разрешението си на ПОЛЗВАТЕЛЯ да разглежда, съхранява, да копира в електронен вид и да отпечатва физически копия на материалите от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за собствена употреба на последния с цел да получи информация, както и да генерира поръчки или оферти относно продуктите и услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително изрично писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА.

Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия САЙТ), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.

Препратки

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не се наблюдават от ДОСТАВЧИКА и са предоставени единствено за удобство и улеснение на ПОЛЗВАТЕЛЯ и наличието им не означава че ДОСТАВЧИКЪТ одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не контролира и не носи отговорност за тези сайтове, нито пък гарантира или пък поема някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН, е изцяло на риск и отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Препратки към този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са допустими, при условие, че са поставени в подходящ контекст .

Ограничение на отговорността

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Закони, юрисдикция и приложимо право

Ползването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези УСЛОВИЯ, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези УСЛОВИЯ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.Ако ПОЛЗВАТЕЛЯ получава достъп до този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН извън България, той носи отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM си запазва правото да прави промени по Интернет страницата , нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите Общи условия са приети на 25.03.2015 г. и влизат в сила от 25.03.2015 г.Приложение 1 към Общи условия на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН TELEMOBIKA.COM

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: "ЗИМЕДИА" ООД, гр. Варна, ул. К.Доганов 9, ЕИК 201126071, електронна поща: telemobika@telemobika.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ……………………………………..

Поръчано на*/получено на*: …………………………

Име на потребителя: …………………………

Адрес на потребителя: ……………………….

Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия): ……………….

Дата: ……………….


Забележка: * - ненужното се зачертава.